Ett Friskare Sverige

Vad är Ett Friskare Sverige?

Ett friskare Sverige är en uppmärksamhets vecka kring mat och rörelse som genomförs under vecka 19, den 9-15 maj, 2011. Veckan ska ge inspiration och kunskap för att äta bra och röra på sig. Vi vill öka möjligheten till människors hälsosamma val genom att uppmärksamma konkreta exempel från hela landet.

Satsningen görs i samarbete med en mängd arrangörer från kommun, landsting/regioner, frivilligorganisationer och privata aktörer över hela landet. I alla län finns också en kontaktperson som ska underlätta deltagande för alla tänkbara aktörer – s.k. länskontakter för Ett friskare Sverige.

Varför görs detta?

Veckan är en kraftsamling och ett sätt att sätta fokus på mat och rörelse och dess betydelse för hälsan, samt uppmärksamma de skillnader i hälsa som finns mellan olika grupper i befolkningen. Ett annat mål är ökade möjligheter till samverkan och ett nationellt skyltfönster kring pågående arbete inom mat och rörelse.

Enstaka informationsinsatser förbättrar inte befolkningens hälsa, men varje insats är ett steg i rätt riktning. För att nå resultat krävs ett långsiktigt arbete och insatser på flera nivåer.

Vilka deltar?

Under uppmärksamhetsveckan kommer särskilt fokus att läggas på målgrupperna;

  • Barn 0–12 år
  • Tonåringar 13–19 år
  • Personer 65 +
  • Personer med utvecklingsstörning

Även aktiviteter riktade till andra målgrupper är välkomna att delta.

När pågår detta?

Ett friskare Sverige genomförs vecka 19, den 9–15 maj, 2011. Informationssatsningen pågår hela veckan, men varje medverkande organisation väljer själv hur mycket den vill vara med och vad som ska lyftas upp.

Rehabilitering

Vi vill även rekommendera Sportsrehab.se en av dom bästa nätbutikerna inom hälsa och rehabilitering.